Beraytek gerek kendi kaynaklarını kullanarak geliştirdiği, gerekse de çözüm ortaklarının sponsor olduğu projelerle Türkiye’deki eğitim kurumlarının bilişim ve teknoloji alanlarındaki AR-GE çalışmalarına ve etkinliklerine destek olmaktadır. Ülkedeki nitelikli insan gücünün doğru alanlarda verimli bir şekilde değerlendirilmesine önem veren Beraytek, bu amaçla başarılı üniversite öğrencilerine hem kendi bünyesinde hem de çözüm ortağı olduğu bilişim firmalarında staj olanakları sağlamaktadır.

Yürüttüğü tüm projelerde çevre bilincini ön planda tutan Beraytek için enerji verimliliği ve geri dönüşüm gibi unsurlar, uyguladığı iş modelinin ayrılmaz parçalarıdır. Beraytek, faaliyet gösterdiği bilişim sektöründe çevre bilincinin yerleşmesine yönelik çalışmalarına devam etmekte ve çevreye duyarlı bilişim uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmektedir.