Beraytek, teknolojiyi günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak gören, teknoloji yatırımlarını gereksinim olarak kabul eden, teknolojinin sağladığı imkanları gerek rekabet, gerekse ürün ve hizmet kalitesi açısından önemli bir tamamlayıcı olarak benimseyen, teknolojiyi amaç değil işi için bir araç olarak kullanmayı ve bu sayede ürün ve hizmetlerini farklılaştırarak öne çıkarmayı hedefleyen, yatırımları toplam sahip olma maliyetleri ile değerlendirebilen, orta/büyük ölçekli özel şirketler ve kamu kuruluşlarıyla çalışmayı hedeflemektedir.