Data Center nedir ?

Bir veri merkezi şirketlerin bilgilerini tutmak ve işlerini destekleyen BİT altyapısının en çalışabilir yapıda bulunan özel bir alandır. Kurumsal ağ birincil bileşeni seçici performansını artırmak için ve sunucular arasında yük dengeleme uygulama ve web sunucularından külfetli iş yüklerini kaldırır. Uygulama dağıtım kontrolörüdür.Ama ağlar ve platformlar sanallaştırılmış veri merkezleri artık hibrid bulut içine uzanan ve yazılımda tanımlı ağ (SDN) yetenekleri vazgeçilmez hale gelmiştir. Hızla tüm BT altyapısının anahtar performans göstergeleri "kaynaştırma" kullanıcı verimliliği yanı sıra, çözüm süresini artırmak, dinamik iyileştirme seçenekleri ortaya koymak, otomatik analiz, karşılıklı bağımlılık, güvenliği ön plandadır. Uygulama iş yüklerine güvenli uç nokta erişimini yönetme Sofistike ADC'ler uygulamaların sağlık durumu kontrolleri yapmak ve sunucuları altında yatan bu hedeflere ulaşmak, yük dengeleyici hamle yapmış gibi bu eğilim oluşmuştur.

Data Center Kontrol Çözümleri

Ortam Kontrol Ve Görüntüleme Otomasyon Sistemi

Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri ve sistemleri uyaran bir gözlem ve uyarı sistemidir.

Sistem; Ana Modül sensörlerden oluşmaktadır.

Kullanılan tüm sensörler akıllı sensörlerdir. Bu sensörler algıladıkları değerleri kendi üzerinde irdeleyip, tehlike durumunun oluşup oluşmadığına karar verme becerisine sahiptir.

Server’ların çalışıp çalışmadığını takip eder. Gün sonunda sensörlerin aktiflik raporunu sunar. Kendi üzerinde geçmişe dönük rapor tutar.

Sensplorer spx

 • Merkezi kontrol yazılımı ile tüm modülleri merkezde toplar.
 • SMS, E-mail, 3G/EDGE ve SNMP, SYSLOG ile bilgi sunar.
 • Sensörlerin ve işletim sistemini ayrı ayır yazılımlarla kontrol edip gerektiğinde kapatıp açan Sensplorer’a özel yazılım vardır.

Sensörler İle Yapılan Kontroller

 • Sıcaklık ve nem kontrolü
 • Hassas kontrolü klimaların arıza takibi
 • Aydınlatmaların uzaktan açıp kapama kontrolü
 • Jeneratör ve şebekenin 3 faz değerleri kontrolü
 • Klimaları uzaktan açıp kapama kontrolü
 • Yangın kontrolü
 • Darbe kontrolü
 • Su kontrolü
 • UPS’lerin 3 faz değerleri Kontrolü ve Düşük akü seviyesi alarm kontrolü
 • Voltaj değerlerinin kontrolü
 • Arıza alarm kontrolü
 • Baypass alarm kontrolü
 • Hava akış kontrolü
 • Yangın paneli alarm kontrolü

 

Doğa Dostu Data Center Uygulamaları

Günümüzde kurulan data centerların geçmişte yapılanlara göre daha büyük alanlara sahip olduğu görülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle dinamik ve hızına erişilmez yeni uygulamalar olmaktadır. Bu sebeple yüksek yoğunlukta bilgi akışı ve data trafiği gerçekleşmektedir. Teknolojinin bu hızına ulaşabilmek, bilginin güvenliğini sağlayabilmek ve ileriye dönük alt yapıyı oluşturabilmek için son iki yılda çok önemli sayıda data centerlar yapılmıştır.